Xem phim cũng như nhìn vào cuộc đời người khác

Xem phim cũng như nhìn vào cuộc đời người khác. Có những bộ phim có nhiều chi tiết vô lý và thậm chí sai ngớ ngẩn (nếu soi từ góc độ nhà phê bình điện ảnh) nhưng khán giả lại xem đầy thích thú. Có những bộ phim cái gì cũng hợp lý nhưng khán giả lại cảm thấy hết sức tẻ nhạt khi xem…
Đạo diễn làm phim không phải để cho nhà phê bình mà là cho công chúng. Ta sống là để cho chính mình thích thú chứ không vì những tràng vỗ tay của thiên hạ…