Từ ngày được làm việc với anh Dong Quang Nguyen

Từ ngày được làm việc với anh Dong Quang Nguyen, mình tiến bộ hẳn lên ở cái món PDCA. Plan – Do – Check – Action.
Hôm nay Review công việc 3 tháng đầu năm. Hoàn thành 90% kế hoạch đề ra. Mặc dù con số chưa hoàn hảo, nhưng cảm thấy bản thân tiến bộ vượt bậc so với năm ngoái. Ahihi.
Sẽ cố gắng để tiếp tục bám sát mục tiêu, hoàn thành KPIs của năm nay.
Tháng mới sắp đến rồi, chào đón những dự án mới toe + lớp học khai giảng đúng ngày dự kiến và đủ số học viên dự định.
Các lớp học chính quy vẫn đang chạy song song cho đến hết tháng 4.
Sẽ vất vả đây, nhưng cũng sẽ vui đây. Vì được làm công việc mà mình yêu, được sẻ chia tri thức mà mình đã nhận được từ công việc, bạn bè, đồng nghiệp và những người giỏi hơn mình.
Cảm ơn mọi người đã luôn yêu thương và ủng hộ…