Trời ơi lại hiếp dâm bé năm tuổi mà lại là cháu họ nữa

Trời ơi lại hiếp dâm bé năm tuổi mà lại là cháu họ nữa . Yêu cầu ra ngay luật thiến sống vài thằng hiếp dâm rồi tù chung thân tử hình chúng mới kinh . Kiểu này Việt Nam trở thành điểm nóng xâm hại tình dục và hiếp dâm trẻ em của thế giới rồi . Chiến đấu không ngơi nghỉ được đâu .