TRỞ VỀ HÀNG DƯƠNG

TRỞ VỀ HÀNG DƯƠNG
Một dòng hoa đỏ uyên trinh
Bước chân dè dặt .. lặng thinh mộ phần
Ta về hương khói ân cần
Côn sơn đảo ngục bội lần lung linh
Hàng dương bóng phủ uy minh
Lặng hồn tưởng niệm trung trinh anh hùng
Xạc xào cây cỏ muôn trùng
Thời gian in dấu gông cùm xót xa
Mốc son lịch sử nước nhà
Ghim vào kí ức đâu nhòa sử xanh
Những vì sao sáng tinh anh
Đây từng chiến sĩ liệt oanh thủa nào
Biển ru gió hát rì rào
Bài ca cách mạng đi vào tim ta
Biết bao chiến sĩ xa nhà
Kiên trung bất khuất máu hòa con tim
Mộ xanh chồng mộ im lìm
Xương hòa xương trắng ai tìm ra ai
Năm xưa địa ngục nơi này
Để cho non nước vang bài quốc ca
See Translation