Trẻ con lên 10 tuổi bắt đầu cho học đọc tiếng Anh theo phương pháp đọc hiểu với sự trợ giúp của từ điển mà không cần hiểu tất cả mọi mẫu ngữ pháp

1  
Trẻ con lên 10 tuổi bắt đầu cho học đọc tiếng Anh theo phương pháp đọc hiểu với sự trợ giúp của từ điển mà không cần hiểu tất cả mọi mẫu ngữ pháp, về sau sẽ tự hiểu một phần và học sau.
Một số trung tâm hoặc chương trình tìm cách dạy tất cả mọi mẫu ngữ pháp xuất hiện, việc này hoặc sẽ khiến trẻ kinh hoàng quá tải, thực tế học theo cách này đến sinh viên cũng đứt, với kết quả là sinh viên không phải ngành ngoại ngữ hầu như không giao tiếp tiếng Anh được, hoặc sẽ phải chọn những mẫu truyện viết cực kỳ đơn giản, nội dung sơ sài để tránh ngữ pháp
Đọc hiểu sẽ có hứng thú, ví dụ quyển truyện này dài 100 trang với nội dung về phân biệt chủng tộc, nô lệ da đen, đấu tranh quyền con người… đọc nhiều sẽ dần hiểu từ và ngữ pháp, và đọc được tự viết được là đương nhiên… không nhất thiết phải dùi mài máy móc bốn kỹ năng Nghe – Nói – Đọc – Viết riêng biệt.
— chia sẻ của một thanh niên —
See Translation