Trái thốt nốt đặc sản Campuchia

Trái thốt nốt đặc sản Campuchia.
Sam Rainsy hồi 2010 quậy VN có nói chỗ nào có cây thốt nốt là đất của chúng tao.
Người ta làm đường thốt nốt từ nhựa hoa cây đực.
Cây cái cho trái bên trong có cùi.
Một trái có hai khoang có cùi.
Cùi thốt nốt màu trắng đục như cùi dừa, ăn dòn bùi
Phải bỏ lớp vỏ mỏng đắng ở ngoài khi ăn cùi nếu không sẽ bị đau bụng.
Đường thốt nốt mát phù hợp cho người ốm và trẻ em.
Có khi mấy bạn miền Bắc chưa biết trái này, hôm qua đi công tác qua vùng trồng up lên mấy bạn xem