Tôi hỏi rất nhiều em bé nhà nghèo đang đi học trường tình thương: lớn lên con muốn làm nghề gì

Tôi hỏi rất nhiều em bé nhà nghèo đang đi học trường tình thương: lớn lên con muốn làm nghề gì?
Và chúng đáp: “Con muốn làm bác sĩ để chữa bệnh cho người nghèo”. “Con muốn làm cô giáo để dạy cho trẻ em nghèo”.
Và tôi tự hào thay cho những người tôi yêu kính đang làm những nghề nghiệp đó.
<3 Chúng tôi đang có những ngày tuyệt đẹp, với vô vàn tiếng cười và nước mắt <3 (hổng đứa nào mún làm nhà báo hết tủi thân tui wá chòi oy)