Tính đến 0 giờ ngày 21

Tính đến 0 giờ ngày 21-09
Bạn C đã tiếp tục nhận được sự ủng hộ từ
Bạn Hoang Sy Vu 100USD
Vợ Chồng Thang Tran Ha Tram Tran và bạn bè gia đình 5.500.000 vnđ
Bạn Lâm Kỳ 700.000 vnđ
Anh Trương Quang ủng hộ chuyến đi của C một lượt bay 1.500.000vnd
Bạn Phan Vuong ủng hộ thêm 3.000.000 tiền thiết kế showroom của Sissi
Sáng nay tập vở áo quần đã được chuyển ra xe về QB
Sáng mai ngừoi cũng có mặt luôn ở ngoài ấy .
Rất cảm ơn anh Quang Nguyen Dinh đã vất vả chuyên chở giúp C miến phí ra chành xe
Và chân thành đa tạ những tấm lòng đã đồng hành cùng C và bà con vùng lũ .