Thuở đời nay nhiệm vụ nghĩ tặng quà cho phóng viên nhân ngày báo chí là của team Graphic Design

Thuở đời nay nhiệm vụ nghĩ tặng quà cho phóng viên nhân ngày báo chí là của team Graphic Design? Bộ team Brand chết hết rồi hả? hay vô dụng quá? nếu vô dụng quá thì đổi người đi chứ chèn. Không có chó mới bắt mèo ăn cứt, còn có chó thì bắt nó ăn chứ chèn.
Rồi người ta hiền quá người ta làm đi thì đánh giá kết quả làm sao nè chèn? Ok, rồi lỡ nó nghĩ ra được quà hay ho đi ko nói, rồi nó nghĩ ra quà tào lao thì nhận xét sao? hỏi lại nó là ” Tại sao mày là designer mà mày nghĩ quà cho báo chí như shit vậy hả?”
Nó giống như chuyện làm toán xong nhận xét biểu sao mày làm tao đọc ko thấy nó mượt mà, trôi chảy, ko có vần có điệu gì hết?
không có liên quan tới mình, tại mình ko có đi làm công lâu rồi, nhưng mà thấy mắc cười quá luôn nè.
Nhân ngày 1/6, chúc mấy anh chị làm báo sắp tới có ngày báo chí vui nha, lỡ có nhận được quà tào lao quá thì hãy niệm tình bỏ qua cho người ta, tại quà đó designer bị ép ngồi nghĩ =)))
Chèn chèn chèn =)))