Thú Đọc Sách và Luận Đàm với chính mình

Thú Đọc Sách và Luận Đàm với chính mình
Sáng nay dành một khoảng thời gian để đọc và luận đàm với chính mình. Có một vài thứ muốn sẻ chia vì sướng quá chịu không nổi! 🙂
Thường thì những người thành công hoặc trở thành vĩ nhân đều có điểm chung và khác biệt với số đông vì bản thân họ có Tinh thần, Tư duy Độc lập do vậy họ nhìn được những điều mà kẻ khác không nhìn ra (bởi vì phần đa bị chi phối bởi định kiến..)
Lấy nhân vật Tào Tháo trong Tam Quốc Diễn Nghĩa ra làm ví dụ thì gã này là một nhà lãnh đạo tài ba vì gã luôn là người đưa ra quyết định cuối cùng: Dám chịu trách nhiệm lịch sử chứ không hề “bán cái” cho người tài. Công bằng mà nói thì chúng ta cũng đang kiến tạo nên lịch sử đấy chứ? 100 năm sau sẽ rõ! 🙂
Rồi cái luận điểm của nhà cách mạng bất bạo động Ấn Độ GANDI: “Không cần đông nhưng nếu có tấm gương sáng sẽ lay động ghê gớm”. Khi đọc đến đây tôi liên tưởng đến anh Nguyễn Quang Thạch – tấm gương phụng sự hết mình vì sự đọc của trẻ em nông thôn Việt Nam thu hút được nhiều con người trượng nghĩa đồng hành.
Đấy, ngồi đọc sách, tự sự cũng là một cái thú và nếu không biết cách đối thoại với bản thân thì làm sao sáng ra được. Độc lập – Tự do cũng nằm ở đó!
#BookRider