THÔNG BÁO

THÔNG BÁO
Bắt đầu từ ngày 20/8/2017
Cty Hoàng Hưng Long bắt đầu áp dụng chính sách mới nhằm cải thiện tình trạng phá giá ở 1 số nơi k có tính trung thực khi kinh doanh , k tôn trọng đối tác , k tuân thủ qui định của cty .
Bảng chiết khấu mới và các qui định liên quan sẽ đc Npp cập nhật và Thông Báo lại cho toàn hệ thống.
Tất cả thành viên đang kinh doanh mặt hàng của Cty HHL yêu cầu chỉnh đốn lại hết từ trên xuống dưới vi lợi ích chung cả hệ thống !
Trân trọng !!
Sẽ cập nhật lại chính sách ngày21/8/2017