The woman wearing white coat is Dr Nguyen Thi Ngoc Phuong

The woman wearing white coat is Dr Nguyen Thi Ngoc Phuong, former director of Tu Du maternity hospital, whom all children at Peace Village call “GrandMother”. These children here were born with deformities and have to suffer with severe disabilities. On the tour of the Peace Village, I was provided with background information on a few of them. One child had an enlarged head and was bed ridden. Another child had no eyes, still another child was missing both arms and legs. When they saw her, at least who could, coming to hug her. Dr Phuong has spent all her life sacrificing and saving their lives inspite of so many difficulties and challenges.
Giáo sư, Bác sĩ Nguyễn Thị Ngọc Phượng, nguyên giám đốc Bệnh viện Từ Dũ, là người có công thành lập Làng Hoà Bình_nơi nuôi dưỡng trẻ em bị ảnh hưởng chất độc da cam. Cô đã dành cả cuộc đời để chiến đấu và bảo vệ các em. Tất cả các bé ở đây không ai gọi cô bằng danh xưng, hay tên, tất cả đều gọi cô là “Bà”. Vì đối với chúng, Cô chính là gia đình. Thật may mắn vì được gặp và nói chuyện với Cô, nghe Cô kể về cuộc đời và những câu chuyện về nạn nhân da cam Việt Nam, càng cảm thấy thấm thía hơn tấm lòng cao cả của y bác sĩ, “lương y như từ mẫu”.