Thằng Sd sắp tròn 2t

Thằng Sd sắp tròn 2t, được đi máy bay lần đầu trong đời, ăn ngủ trên du thuyền, bị đày ra hoang đảo,…
Nói năng như khướu, nhất là khi buồn ngủ hắn nói như liên thanh. Bình thường vốn được ông già cưng chiều, nay đi lại di chuyển khá nhiều, hắn ta bám rịt lấy lão gia. “Ba bồng Khai ba bồng Khai” là câu cửa miệng, thỉnh thoảng sợ không được ba bồng mà vào tay mẹ mìn, thì “Ba bồng Khai vui”. Đỉnh điểm tối nay 2 người đàn ông không rời một vòng ôm, thằng con léo nhéo “Ba bồng Khai vui lắm” (!).
Tại sao lại bám ba? Vì ông già cưng chiều, mỗi khi con yêu cầu gì là răm rắp làm theo như trúng bả. Duy chỉ có ở trên máy bay thằng con bảo “Máy bay ồn, ba bật nhỏ lại” thì ông già mới đờ mặt ra. Ở trên du thuyền ngắm vịnh, ăn ngủ toàn được bồng bế chả có điểm nào còm men được, vậy mà Sd cũng nói “Chú ở hơi ồn” (!).
Cho đến hôm nay thì tôi, mẹ #Điêu chính thức nhường chức tiên tri cho con mình. Một hôm hắn lồm cồm nói, “Khai bay lên trời nắng chiếu”. Vài hôm sau chúng tôi bay buổi chiều, nắng chiếu đẹp thật. Hôm nọ thì chúng tôi xem phim, hắn bảo “chú đốt nến đẹp”. Rồi cứ câu vô nghĩa ấy lặp lại mãi đến tối hôm qua ở trên du thuyền người ta đốt nến đẹp thật thì hắn ta nói vài câu sau cùng rồi chuyển đề tài tiên tri.
Tôi bắt đầu thấy hãi hãi 16 năm sắp đến rồi đây.