SUY NGHĨ VỀ THƠ

SUY NGHĨ VỀ THƠ
Thơ đâu chỉ là:
Sân chơi giải trí,
Thảm cỏ mềm để các bạn lân la,
Dẻ lau khô cho hàng mi ủy mị
Hội thất tình để thi hữu kêu ca.
Thơ không phải nơi khoe mình nhiều chữ
Dùng Hán Nôm không đúng chỗ đúng nơi
Nhạt men thơ và tối tăm ý tứ
Để tâm hồn phiêu lãng giữa chơi vơi…
Thơ là để ngợi ca muôn vẻ đẹp
Của con người cây cỏ núi sông
Với thói hư phải biết hờn biết ghét
Đừng lặng im,tránh né với bất công !
Mỗi ngọn bút phải viết vì chân lý
Mỗi nhịp thơ cùng nhịp sống dâng trào
Mỗi con chữ phải trong lời, sáng ý
Thả hồn thơ về phía rạng trời sao…!
Hà nội ngày 28 -3- 2017
Nguyễn Văn Pứ