SOS

SOS.
(Fb Pham Doan Trang)
Hiện nay an ninh Bộ CA (có thể cả TP. Hà Nội) đang kéo đến nhà mình (7A đường Lê Đức Thọ), và khoá cổng chính ra vào toà nhà, không cho dân cư đi lại.
Tên áo đỏ trong hình là người vừa gây sự, tát Dustin Bý (Lưu Văn Minh) khi Bý đến “giải cứu” mình và quay phim hắn. Mọi người phản ứng, hắn chỉ mặt Bý: “Đm, tao bắt mày”.
An ninh đang kéo quân đến rất đông và chặn cổng, chuẩn bị trả thù. Có cả côn đồ.
Xin anh chị em đến hỗ trợ, và xin đi cùng nhau, không đi lẻ.