Sống ở đời chẳng ai muốn mình trở thành người xấu

Sống ở đời chẳng ai muốn mình trở thành người xấu, ai cũng muốn một cuộc sống ngẩng cao đầu không hổ với người, không thẹn với lòng. Thế nhưng sự đời đôi khi chẳng như ý muốn, đôi khi người ta phải sống hai mặt để đổi lấy hai chữ bình yên. Cuộc đời rất ngắn ngủi để thức dậy với những hối tiếc và khó chịu, hãy yêu quý những người cư xử tốt với ta, và hãy cảm thông với những người chưa làm được điều đó.
Có lẽ biển vẫn luôn đẹp nhất vào lúc này,sóng có lớn tới đâu rồi cũng có lúc bình yên…!
-phan thiết 16/9