Sợ nhất kiểu người hay mang chuyện ai đó phải chịu ơn của họ để có ngày hôm nay để chi vậy

Sợ nhất kiểu người hay mang chuyện ai đó phải chịu ơn của họ để có ngày hôm nay để chi vậy? Kiểu ” hồi đó nhờ tôi kêu nó hát chứ không ai thèm kêu , nhờ nó tham gia cuộc thi của tôi thì sau này mới thành miss này mr nọ, nhờ tôi cái lọ, cái chai, …v..v ” Nói trắng ra luôn đi có lợi cho hai bên thì mới dính với nhau chứ đời ko ai ở không mà bắt nhau phải chịu ơn nhé!!! Mà nói nghe nè lần sau nói thẳng mặt các đối tượng mà các bạn bắt phải chịu ơn đi đừng sĩ diện đem chuyện quá khứ ra mà thể hiện hoặc nói sau lưng!! Giờ những người đó họ nổi thật rồi thử nói trước mặt xem sẽ nhận được cái gì vào mặt ??