Sinh nhật ông tướng con

Sinh nhật ông tướng con, nói phét thành thần. 3 mẹ con đi với nhau, đi qua nhà nào to, đẹp nó cũng hỏi: Mẹ thích ở nhà này ko?
Mẹ: Thích!
CuBo: Mua luôn!
Trên đường nhiều ô tô đẹp, nó hỏi: Mẹ có đi xe này ko?
Mẹ: Có!
CuBo: Mua luôn!
Sau nó kết luận: Bao giờ con có tiền con mua cho mẹ 9 nhà, 9 ô tô mui trần luôn. Mẹ chỉ biết đợi bao giờ nó giàu thôi.
P/s: sau này chắc chỉ giỏi tán gái!