Sau vụ kỷ luật ông Đinh La Thăng

Sau vụ kỷ luật ông Đinh La Thăng, thôi rồi đủ thứ thái độ.
Nhưng là thái độ gì thì cũng cần sòng phẳng, xấu chê, tốt khen, không dậu đổ bìm leo.
Công tội rõ ràng, phê phán sai phạm nhưng không thể đạp đổ, xóa sạch công lao.
Tôi chỉ muốn nói với anh Đinh La Thăng, anh sai phạm khi với cương vị chính khách, vì thế, anh ngã xuống ở đâu hãy đứng lên ở đó, vì anh vẫn còn là ủy viên Trung ương, cơ hội cống hiến đang còn nhiều, và tôi vẫn tiếp tục muốn nhìn thấy một Đinh La Thăng máu lửa, nhiệt huyết, gần gũi và vững vàng.
Bạn hãy đọc xong bài đã, rồi bạn sẽ hiểu, tôi có lý do để viết nó.
Chúc buổi sáng tốt lành, đường thông hè thoáng….