SÂU CÕI PHẬT

SÂU CÕI PHẬT
Tu nhiều cũng chán phải đùa chơi
Để thấy trần gian vẫn rạng ngời
Chén mãi đồ chay làm bụng trướng
Ăn nhiềù món mặn để lòng ngơi
Kinh cầu phật tổ tâm càng nhiễu
Ngắm nghía hồng nhan miệng hé cười
Khổ cực đời tăng ai hiểu thấu
Tu nhiều cũng chán phải đùa chơi
Tu nhiều cũng chán phải đùa chơi
Thịt chó bia ôm sướng cuộc đời
Kinh cầu mắt mỏi mồm tê nhức
Mõ gõ tay đau gối rã rời
Lộc lá dâng chùa thầy cứ hưởng
Tâm thành hướng phật nó buông lơi
Người gian đội lốt nhà sư hãy
Ngước mắt nhìn xem họa của trời
Lương vũ