Sáng tháng Năm mát giời

Sáng tháng Năm mát giời, nhìn lọ hoa loa kèn quá đẹp lại nhớ tháng Tư. Bắt chước cụ Nguyễn Huy Thiệp cảm thán rằng: Loa kèn ơi, một nghìn năm trước ngươi có trắng như thế này không?!
THÈM VỀ NGỒI CẠNH THÁNG TƯ
Thèm về ngồi cạnh tháng tư
Nghe con ve nhỏ gọi mùa hạ sang
Nhìn bông điệp chớm nở vàng
Ngắm cô áo trắng bên hàng hiên mưa…
Thèm về ngồi cạnh tháng tư
Ríu ran bao chuyện như vừa mới yêu
Với tay ngắt đọt nắng chiều
Tránh đi ánh mắt nói điều vu vơ…
Thèm về ngồi cạnh tháng tư
Để con tim lại hình như đập dồn
Để tan đi hết nỗi buồn
Để trong ta lại suối nguồn trong veo…