Sáng nay thèm bầu luộc chấm chao mà dây bầu hồ lô nó bò tuốt trên trời giờ phải leo cây lê hái nó xuống

Sáng nay thèm bầu luộc chấm chao mà dây bầu hồ lô nó bò tuốt trên trời giờ phải leo cây lê hái nó xuống . Ok , lại cho 1 vé trở về với tuổi thơ , trèo sao rách luôn cái quần nữa lại càng về hơn ,