QUÁ CHUẨN

QUÁ CHUẨN
LÀM ORIFLAME NHỮNG ĐỐI TƯỢNG SAU SỚM MUỘN CŨNG BỊ ĐÀO THẢI!
1. Suy nghĩ đầu tiên là làm giàu cho bảo trợ! Thưa với các nàng nếu tôi giúp được 2 người lên 21 lương tôi 20tr, còn các bạn giúp được 3 người lên 21 lương các bạn 30tr, nên các bạn hãy lo làm giàu cho mình trước khi lo người khác lấy công của mình! Ori công bằng lắm!
Bạn ngủ – tôi thức để làm, bạn bỏ không làm lương tôi vẫn cao vì cuộc sống muốn thành công là phải đi tìm đối tác!
2. Lười nhác, than vãn, kêu ca không chịu học! Hóng bảo trợ giúp để lên %
3. Hóng hết công việc này đến công việc khác, nếu muốn thực sự có cơ hội với oriflame các bạn phải từ chối nhiều cơ hội khác!
4. Cả thèm chóng chán mẫu người này làm gì cũng không thành công!
5. Ích kỷ không giúpđỡ người khác vì sợ nguòi khác hơn mình.
6.đặc biệt tham cái nhỏ nhoi, làm thẻ đê rút quà rồi nghỉ, không thể phát triển được
ps: hãy giúp đỡ những người thích học, về bản chất họ chưa sẵn sàng chúng ta giúp cũng không được, chúng ta không thay đổi được ai hết, hãy tìm người đồng chí hướng để cộng tác cả nhà nhé!!!
Nguồn coppy nhé