ÔNG NGỤY LÀ AI

ÔNG NGỤY LÀ AI? (Chu Mộng Long)
Thằng bé cầm SGK Tiếng Việt ê a đọc đến cả trăm lần cái câu:
– Vì độc lập vì tự do. Đánh cho Mỹ cút đánh cho Nguỵ nhào…
Bố thấy khó chịu hỏi:
– Thuộc chưa? Có mỗi câu thơ thế mà lải nhải cả trăm lần!
Thằng bé băn khoăn:
– Thuộc rùi. Nhưng Mỹ là ai, Nguỵ là ai hở bố?
Bố giải thích:
– Mỹ là người Mỹ, ở tận bên kia quả địa cầu, còn Nguỵ là… là…
Bố lúng túng cứ là…là… đến mấy chục lần.
Ông nội nãy giờ nằm im, bỗng bật dậy:
– Là ông nội mày đây! Tao đến gần kề miệng lỗ rồi mà chúng mày vẫn còn chưa tha sao?
Thằng bé cười khúc khích:
– A, Mỹ thì cút rồi mà Nguỵ thì vẫn còn đấy. Té ra ông Nguỵ vẫn còn khoẻ kia mà. Cô giáo dạy đánh khi nào nhào hẳn mới thôi ông ạ!