Nhật Ký

Nhật Ký
Mẹ tôi
Mẹ oi , mổi ngày ben Mẹ là một cơ hội đền đáp công.nuôi dửong , tầng ngày từng giờ trôi qua phải chứng kiến Mẹ càng yếu đi . Và mot lần nửa xắp sửa phải roi xa Mẹ .Cuộc chiến nội tâm quá mảnh liệt , tự dưng con cố thâu hết nhửng hình ảnh đẹp noi sinh ra và lớn len trong vòng tay Mẹ giử het vào trai tim Con cám on Mẹ đả sinh ra con , nuoi duong con nen người , đế ngày hôm nay khi trở ve bên Mẹ con cảm thấy minh trở lại tuổi thơ., lúc con buồn và hụt hẩn , con còn có Mẹ ben cạnh đong vien con , đe khi con roi xa Mẹ , con sẻ vững bước hon trên đường đời .