Ngồi cắt tóc

1  
Ngồi cắt tóc, thấy thằng trẻ con mồm đầy thức ăn nói cái gì với bố nó mà nghe cứ ngồm ngoàm ngồm ngoàm … chịu chết không hiểu. Tự dưng nghĩ ra là gần đây gặp rất nhiều không chỉ trẻ con mà cả thanh niên, vừa ăn vừa nói chuyện choàm choạp… hình như lâu nay nội dung “không nói khi mồm có thức ăn” đã không còn được tính là một nội dung giáo dục trẻ con quan trọng nữa thì phải, nhà nào có ý thức thì dạy, còn “mặt bằng chung” thì kệ.
See Translation