Ngày sốt thứ 6

Ngày sốt thứ 6
Tối và đêm qua ho đến mức phát khóc. Từ hôm qua mình bắt đầu phải viết giấy để giao tiếp trong mọi việc. Vì nói , cười hay xúc động một chút là mình ho.
Vậy mà chiều qua trong cơn ho rũ rượi, mình vẫn cố lết đến một chỗ vì đã hứa , nhưng người tổ chức cực kì thiếu tế nhị tỏ ra không vui vì mặt mình mệt khi chụp ảnh và còn trách khéo mình về sớm Hậu quả đêm qua thật khủng khiếp.
Mình sẽ không đi đâu nữa cả cho đến khi khỏi bệnh!