Năm 1954 tác giả ôm cây đàn xuống Hải Phòng để tiễn người yêu di cư vào Nam

Năm 1954 tác giả ôm cây đàn xuống Hải Phòng để tiễn người yêu di cư vào Nam. Bài Nỗi Lòng Người Đi được tác giả viết lúc 18 tuổi để diễn tả cảm xúc của mình và lời ước hẹn gặp lại người yêu tại Saigon. Các bài hát xưa thế hệ này thường chứa đựng một câu chuyện tình thật sự trong đó, nên vừa tình cảm vừa mộc mạc gần gũi. Nghe nói sau ngày giải phỏng, nghĩa là mấy chục năm sau, tác giả có vào Sài Gòn để tìm lại cô gái 16 tuổi năm nào nhưng cô ấy đã mất trước đó…