Mẹ dặn kĩ như bên dưới

Mẹ dặn kĩ như bên dưới, thế nhưng buổi toán hôm nay nghé em đã tự áp lực và không tự tin khúc chót – đã sửa bài theo bạn, lại rỉ rả thôi. May là mẹ không áp lực mà hắn đã thế – lớp 1 đã xong
…..
Hôm nay 02 nghé đi thi toán, bài học mẹ dạy là: kết quả bài kiểm tra đánh giá một phần kiến thức con nhận được, nếu không là điểm 10 ắt là bài làm có điểm sai, có thể do con chưa vững một chỗ nào đó, có thể con chưa cẩn thận…vào phòng thi chỉ con thi với con!

Hết một năm học!
Điểm 10 thật đẹp nhưng không sao nếu có chỗ nào con chưa hiểu và con biết chỗ sai để sửa, học cả đời cơ mà;-)