Mấy cái trò thử này thực sự ngu ngốc

Mấy cái trò thử này thực sự ngu ngốc, và nếu chị em nào muốn xem diễn biến xảy ra thì cũng thực sự ngu ngốc luôn… Đàn ông thì 100 hay 1000 thằng thích của lạ… Nếu k có cơ hội thì k nói, tự nhiên có 1 con ngon ngặt như này gã gẫm tới tấp, thằng nào k xơi thế…??? Đàn ông nó nghĩ xong là thôi chứ chẳng mất ji, tình yêu thì vẫn thế, lòng chung thuỷ vẫn còn nguyên còn đàn bà thì tự làm mấy phép thử ngu si r tự làm đau mình.. Bỏ ngay mấy trò thử đi nhá… kết quả thì 1000 cả như 1000 thôi
See Translation