“Lão Ben” tay vê vê đặt xe điếu hút

“Lão Ben” tay vê vê đặt xe điếu hút. Đôi mắt “Lão” lim rim điệu bộ của kẻ say thuốc. Miệng nhả khói thơm lừng! “Lão” gật gật cái đầu ra chiều khoái chí: “Được. Được lắm! Cái anh Vĩnh Bảo này chúa là tốn đóm, nhưng được cái hút êm, khói đượm”. (Ngày mưa, rảnh việc, hai bố con cháu góp vui 1 tí)
See Translation