Lần dầu chém gió với Tuấn tiền tỷ trên Trắng news 999 về các vấn đề nổi cộm của xã hội trong tuần qua

Lần dầu chém gió với Tuấn tiền tỷ trên Trắng news 999 về các vấn đề nổi cộm của xã hội trong tuần qua!
Trân trọng mời các bạn đón xem!
Ps: Tôi chính thức đề nghị các a e bạn bè của vợ tôi nếu có xem xin hiểu rằng việc chém gió và việc gđ là 2 chuyện khác nhau! Tôi quá nản vì những lời mách lẻo và buôn chuyện thiếu suy nghĩ của các vị khiến tôi rất phiền lòng! Việc im lặng và k sờ tay vào bàn phím của các bạn là giúp gđ tôi hạnh phúc hơn nhiều! Cảm ơn!