Làm nghiên cứu bao giờ mình cũng đòi đi khảo sát dù nhiều người cho là tốn kém

Làm nghiên cứu bao giờ mình cũng đòi đi khảo sát dù nhiều người cho là tốn kém, mất thì giờ, vì mình không thích nghiên cứu trong tháp ngà. Nghề nghiên cứu không thể giàu được, đã mất công làm thì ít nhất bản thân phải thêm hiểu biết đôi chút, nếu ngồi nhà chép lại cái người khác viết thì chả có gì vui.
Như hôm nay gặp anh farmer của bên Trường Phúc rất vui. Anh từ Hà Tĩnh vào nhưng giờ hai vợ chồng đã có 3ha rau cung cấp cho khắp VN. Điều mình ấn tượng là thái độ làm việc nghiêm túc và cầu tiến của anh. Dù không được đào tạo nhưng anh rất chịu khó cập nhật mọi công nghệ và sẵn lòng chia sẻ kinh nghiệm.
Mong ngày càng nhiều nông dân như anh thì nông nghiệp VN sẽ có tương lai.