Không chỉ là một nỗi đau cho cả một dân tộc mà ngày mai lịch sử sẽ chứng minh kẻ bất lương coi đồng tiền của dân như rơm rác

Không chỉ là một nỗi đau cho cả một dân tộc mà ngày mai lịch sử sẽ chứng minh kẻ bất lương coi đồng tiền của dân như rơm rác. Một công trình gây ô nhiễm môi trường và ách tắc giao thông một thời gian dài cho tất cả các tuyến phố có đường sắt trên không đi qua… từng gây nhiều tai nạn…càng nghĩ càng thương quê hương mình nghèo mãi biết bao giờ mới ngóc lên được khi vẫn còn những tên mua quán bán chức nịnh trên gạt dưới và những tên giỏi a dua… nói thì hay lại lắm thủ đoạn của dân chợ búa tư túi không màng tới sứ mệnh dân tộc….mong sao mai này tầu trên không đi vào vận hành sẽ an toàn, bền lâu…