Hu hu

Hu hu, mỗi năm mình tự bỏ mấy trăm đô mua account đọc không chỉ Pubmed, Uptodate để làm mịn não (nhấn mạnh, đọc để làm mịn não). Chỉ hận trình ngoại ngữ còi nên mãi chả đứng được làm người, tạm làm đười ươi chân nhân.
Bạn gì dạy đúng lắm, mình vốn học theo “kiểu cũ” kiến thức hạn hẹp lắm. Nhưng cũng đủ được nhận vào làm bác sĩ nội trú của bọn Đức lợn giãy chết. Cũng đủ để giúp cho 1 số bạn có ước mơ bác sĩ Mỹ ôn luyện USMLE.
Mình đọc ít, học ít, nên tư duy tương đối mở chứ không bị ám ảnh bởi biển kiến thức mênh mông, đọc gì cũng coi nó là chân lý, nghiên cứu nào cũng là giá trị.
Để mấy nữa rảnh, mình sẵn sàng vén tay lên múa phím dạy các bạn lại điều cơ bản về bẫy tư duy. Kẻo lặn ngụp trong cái thứ tự hào mình đi trước nhân loại nó buồn cười quá lắm. Hãy nói tôi không ăn thịt lợn vì tôi thương nó không muốn giết hại động vật, thay vì nói vì nó tốt cho cơ thể. Nhé, như thế nó hợp lý hơn.
Người cũ ngửa cổ lên trời cười 3 tiếng mà thôi. Kiến thức ơi, mi ở đâu?!
(chả giấu anh gì, tôi có bộ sưu tập hơn 1000 cuốn sách, tôi đã đọc hết nhưng chả phải sách chuyên môn đâu).