Hello Hà Nội

Hello Hà Nội!!!!
Sau 2h bay và 30 phút bay lòng vòng vì Nội Bài quá tải thì cũng đáp sân bay!
Sau đó về khách sạn và đi họp thì với tâm trạng báo hức gặp lại HN sau một năm thì quyết định lội bộ từ số 4 đến số 189 Bà Triệu với suy nghĩ cách có bao nhiu đâu… rất gần!
Vậy mà trải qua 20 phút sau hàng trăm lần nhìn địa chỉ mà cứ liếc qa thì nhích được vài số:))) vi dụ như: 25 thì có thêm 25abcde:))) uiii rụng rời tay chân sao mà xa thế… vậy là đi bộ hết phố luôn:)))