Hai cuốn sách trước thể hiện rất rõ Mars của mình

Hai cuốn sách trước thể hiện rất rõ Mars của mình, ở Aries ok :)) còn cuốn này mới chính là góc Cự của mình, yêu gia đình và luôn đặt những người mình yêu thương lên trên hết.
Nếu bạn cảm thấy quá khó để nói lời yêu thương với bố mẹ, hay quá khó để hiểu bố mẹ mình, cuốn sách này sẽ giúp bạn. Ít nhất là bạn sẽ muốn về nhà ăn cơm với bố mẹ thường xuyên, chắc chắn.
Lời hứa với Summer Breeze, cuối cùng cũng thực hiện được rồi!
Sách dự kiến phát hành toàn quốc vào tuần sau ạ!!!
#kch #thirdbook