Ghi lại khoảnh khắc để cố gắng nhiều hơn

Ghi lại khoảnh khắc để cố gắng nhiều hơn
Những câu nói đáng nhớ trong ngày đặc biệt của VietMoz:
>>> “Thành công gồm Tiền bạc và Quyền lực là không đủ”
>>> “Thành công bao gồm hạnh phúc, trí tuệ, sự tìm tòi và dâng hiến”
>>> “Thành công là biết cách thưởng thức công việc của mình”
>>> “Thành công là luôn làm việc hết mình”
>>> “Cuộc sống của tôi thực sự tốt hơn khi tận tâm phục vụ người khác”
#sinhnhatvietmoz #vietmoz5years