Facebook nhắc lại hình ảnh này

Facebook nhắc lại hình ảnh này. Thực sự xúc động..
Đúng thời gian này cách đây 1 năm, sau khi được trainer của những trainer Nguyễn Công Bình truyền cảm hứng và huấn luyện về public speaking.. Mình bắt đầu lọ mọ tổ chức những buổi chia sẻ nho nhỏ.
Và thứ đã thay đổi theo hướng tích cực. Mình có thêm tự tin để chia sẻ về marketing dựa trên những trải nghiệm trong quá trình hoạt động nghệ thuật và xây dựng thương hiệu cá nhân.
Hôm qua mình chia sẻ về marketing cho 3 người:
– Chị Bảo Thùy, thư ký sự kiện Vietcombank: mình chia sẻ về quy trình tổng thể để tạo ra một vòng tròn khép kín tối ưu hoá giá trị khách hàng.
– Anh Nguyễn Quốc Bảo, chủ phòng khám nha khoa “Ba Ngọn Nến”: mình chia sẻ về cách tiếp cận và sử dụng những content khác biệt dựa vào trải nghiệm riêng của mỗi người.
– Le Thu Trang, cô hiệu trưởng tài năng của #SolidEnglish: mình chia sẻ về tầm quan trọng và định hướng xây dựng thương hiệu cá nhân.
Và điều thú vị là sau tất cả những chia sẻ đó, cả 3 người này đều có thể kết nối với #LaZum3. Thế mới biết tầm nhìn của chị Linh Amita xa như thế nào!
Thương hiệu cá nhân, dựa vào giá trị cốt lõi là cái tâm của người nghệ sĩ và cái tầm của doanh nhân, khi được khởi tạo và phát triển, thì đó thực sự là một tài sản vô giá.
Tú Michael – Marketing Artist
See Translation