Em không có thiện cảm nào dành cho anh hết

Em không có thiện cảm nào dành cho anh hết.
Tối ngày thấy anh hết gái rồi bar.Kiểu kiểu thác loạn sao sao ấy. Anh ở lại đây vì những cuộc vui? Chưa có sự nghiêm túc ! Anh đi đến những nơi có tệ nạn,gặp gỡ những người sân si…chứ phải anh ngoan hiền, đạo đức mà có người đến làm gì anh thì anh nói. Anh nên coi lại anh giúp em cái.
Anh giỏi về phim ảnh là tài năng của anh.
Anh giàu là chuyện của anh.
Anh ăn chơi thế nào là vấn đề của anh.
Có chơi có chịu đi anh.