Em gái sinh năm 1999

Em gái sinh năm 1999, vừa rồi mới làm lễ tốt nghiệp lớp 12 xong, tức là thế hệ mà chúng ta gọi là 9X, thế hệ trẻ cũng đã trưởng thành và thành người lớn.
Và mình chợt nhận ra mình đã già, đã lớn tuổi, nhưng mình chả sợ điều đó… vì với mình, tuổi tác là con số, con số đó tăng lên phải đồng nghĩa với kiến thức, trải nghiệm, thành công của bản thân phải tăng lên theo.
Già không đáng sợ, già mà còn ngu với đách làm được mẹ gì cho đời mới đáng sợ.