ĐỨC PHẬT NÓI RẰNG

1  
ĐỨC PHẬT NÓI RẰNG
Sống Với Nhau Trong Tinh Thần Thân Ái -Hòa Hợp – Chia Sẻ
Sống bằng suy luận không thể chứng nghiệm được Thánh Đạo
Chỉ chuyên tâm thực hành đúng cách thì Thánh Đạo mới hiển lộ
Suy luận tìm hiểu bằng kiến thức ngôn từ khiến người ta vướng mắc nơi lý thuyết và tưởng tượng nhiều cố chấp lầm lẫn. Chướng ngại sự thực chứng Thánh Đạo
Vướng mắc lý thuyết sẽ dẫn đến tranh cãi lý luận tạo ra bất hòa
Con người sẽ rời bỏ mục đích tu tập sửa minh mà trở nên hơn thua nhau chống phá bài bác nhau ác cảm với nhau . cùng nhau đi sâu trong tội lỗi
NGÀI DẠY
Các đẹ tử hãy cảnh giác cắt đứt mọi mầm móng đưa đến tranh luận cãi vã
Hãy khiêm tốn học hỏi những điều mình chưa biết của người
Hãy sống với nhau trong tinh thần thân ái hòa hợp chia sẻ
Không nên chìm đắm suy luận lý giải ngôn từ
Hãy vươn tới ứng dụng thực hành để thực chứng Thánh Đạo
Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật
See Translation