Dự kiến sau khi vận hành lò cao số 1 sẽ tiếp tục vận hành xưởng luyện thép vào ngày 01/6/2017 tiếp nhận khoảng 2

Dự kiến sau khi vận hành lò cao số 1 sẽ tiếp tục vận hành xưởng luyện thép vào ngày 01/6/2017 tiếp nhận khoảng 2.000 tấn gang lỏng được đưa vào lò chuyển, số còn lại khoảng 7.700 tấn được đưa vào máy đúc gang của xưởng Lò cao (gang lỏng được phối trộn cùng thép phế 8 – 12%) để sản xuất ra phôi thép, định mức 1,14 tấn gang lỏng và các chất trợ dung khác sản xuất 1 tấn phôi thép.
Để việc đảm bảo vận hành Lò cao đáp ứng theo yêu cầu và các thông số cần thiết, hiện phía Formosa có khoảng 400 cán bộ kỹ sư từ Đài Loan và một số nước khác tham gia vận hành và xử lý các sự cố kỹ thuật. Ngoài ra, còn có các cán bộ, công nhân người Việt Nam làm việc tại các dây chuyền, bộ phận sản xuất nhà máy.
Theo người đại diện Công ty TNHH Gang thép Hưng nghiệp Formosa Hà Tĩnh, việc đốt lửa Lò cao số 1 thành công và cho ra mẻ gang lỏng đầu tiên là cả một quá trình nỗ lực không ngừng của cán bộ và công nhân viên nhà máy.
Trước đó, khi chưa thể vận hành Lò cao số 1, Formosa phải nhập phôi thép từ nước ngoài về sản xuất thép cán. Việc này gây rất nhiều khó khắn và tốn kém cho công ty.
Với việc đi vào hoạt động, sản phẩm chủ lực là các loại thép phục vụ cơ khí chế tạo. Dự án kéo theo nhiều dự án phụ trợ, dự án cung cấp nguồn nguyên liệu đầu vào, dự án chế tạo sau thép vào đầu tư, tạo công ăn việc làm cho hơn 10.000 lao động trực tiếp và hàng nghìn lao động gián tiếp.
Hiện tại, lao động Việt Nam đang làm việc tại Formsa là 5.300/6.500, trong đó con em Hà Tĩnh hơn 3.000 người, chiếm 60%; bình quân thu nhập 7-10 triệu đồng/tháng.