[ĐỐ VUI CÓ THƯỞNG]

[ĐỐ VUI CÓ THƯỞNG]
Xin vui lòng đọc đoạn văn sau đây:
“Tôi khen việc đái bậy. Bởi vì lúc trẻ em buồn đái mà không có nhà vệ sinh thì sẽ phải đái bậy. Tuy vậy, có người nghĩ trẻ em đái bậy sẽ rất khai. Dù là nó rất khai nhưng nếu nhịn thì sẽ vỡ bóng đái. Do đó, nên đái bậy nếu không có nhà vệ sinh”
Câu hỏi là: Đoạn văn trên là do ai viết và trong bối cảnh nào?. Chọn 1 trong 4 phương án A, B, C, D dưới đây:
A – Một em học sinh viết bậy lăng nhăng và bị cô giáo bắt phạt.
B – Bố của một em học sinh trong lúc say rượu, lấy vở con ra viết bậy lăng nhăng và bị cô giáo và mẹ của em học sinh bắt phạt.
C- Một em học sinh làm bài tập theo phương pháp giáo dục mới nhập từ nước ngoài (Phần Lan chả hạn)
D – Ý kiến khác
(Xin vui lòng trả lời bằng cách gõ A, B, C, D vào phần comment; nếu trả lời là D thì xin vui lòng cho biết đáp án theo ý kiến của anh, chị)