Đề thầy L ra cho hs lớp 4 lên 5 tối qua:

Đề thầy L ra cho hs lớp 4 lên 5 tối qua:
Fill in the gaps with the correct forms of given word:
– My father is a (1)…….., he is always very (2)…………. with his (3) ………….. (Busy)
– answer by student: 1. Businessman, 2. Busy, 3. Secretary
Cả lớp cười rầm rầm!
Thầy đùa: quả này thì bố em chắc chớt với mẹ em rồi!
Em (chợt hiểu ra) trả lời: em không cho mẹ đọc mà!
P/s: clip phỏng vấn trước khi vào lớp của các đồng chí lớp 1-2.
See Translation