ĐỂ NHỚ MỘT THỜI TA BÊN NHAU

ĐỂ NHỚ MỘT THỜI TA BÊN NHAU
Tôi thường có thói quen, hễ cứ đi tới đâu là phải mang về bằng được một chút gì đó, ở nơi đó, để mà nhớ…! Và trở về Hà Nội lần này cũng không ngoại lệ.
Hoa Loa kèn – Sài Gòn làm gì có! Tôi ôm cả tình yêu và nỗi nhớ Hà Nội vào lòng, ôm cả hương và sắc của tình yêu tôi, để nhớ ngày ta bên nhau…!!!
… Tôi sợ một ngày – Nắng và gió sẽ mang hoa Loa kèn của tôi đi rất xa…!!!!
LyLy Nguyễn Media