Đề nghị tăng lương cho Bộ trưởng vì

Đề nghị tăng lương cho Bộ trưởng vì… không đủ tiền nuôi 2 con ăn học
Mới đây, Công ty cổ phần Phòng và Tránh thiệt hại ngân sách đã đưa kiến nghị tăng lương cho các bộ trưởng và ủy viên trung ương vì cho rằng mức lương hiện tại của họ không đủ để nuôi 2 con ăn học.