Đánh giá nhanh kỳ thi sát hạch kiểm duyệt tin bài nhạy cảm 2017:

Đánh giá nhanh kỳ thi sát hạch kiểm duyệt tin bài nhạy cảm 2017:
– đề thi khá dễ, vừa sức người ra đề
– Thí sinh cầm chắc 9 điểm trên tay, còn 1 điểm nằm lại trên giấy
– Năm nay đề dễ hơn năm ngoái – một thí sinh trượt ba năm liền chia sẻ
– Ai chấm được chữ em thì em duyệt luôn người đó làm trưởng ban xoá mù chữ quận Hoàng Mai.
*quy chế thi…. thí sinh làm bài không cần giải thích gì thêm*
– ghi nhanh từ phóng tinh viên Hiển xăm, thường trú tại Bờ Rúc Xen, vương quốc Bỉ hay ăn Ổi –