Đang yên đang lành bao nhiêu năm chả có gì vướng mắc trong xã hội về việc mua xe trả góp thì thế chấp đăng ký gốc ở ngân hàng

Đang yên đang lành bao nhiêu năm chả có gì vướng mắc trong xã hội về việc mua xe trả góp thì thế chấp đăng ký gốc ở ngân hàng, xe lưu thông với đăng ký có Công Chứng Ngân Hàng.
Thế rồi tự nhiên bảo không chấp nhận làm xã hội náo loạn lên nửa tháng, thế rồi lại bảo là chấp nhận như cũ, tức là như chưa từng xảy ra điều gì.
Thay vì nhận khuyết điểm làm rối loạn xã hội thì người ta lại đưa ra một anh hùng đã “gỡ nút thắt”, gỡ chính cái nút vừa rỗi hơi buộc vào mấy hôm. Chả hiểu đâu là sai, đâu là không đúng nữa, loạn hết cào cào.
See Translation