Đã được xem trước lúc sáng

Đã được xem trước lúc sáng, mà lu bu mãi mới về share được! em rất dễ thương
well done team Quá Giang 😉
Mà kể ra, câu nói này của Trinh cũng có thể áp dụng được về sau không chỉ khi lớn tiếng với mẹ, mà với bất kì ai cũng phải nghĩ coi người ấy là gì với mình, quan trọng thế nào…
Anyway, một số trường hợp là sh!t thật sự thì mình miễn bàn, tức quá nói 1,2 lần cho hết nhẽ rồi nghỉ hẳn, bye hẳn. Tính mình từ trước đã nói rồi, không bao giờ được để sh!t hay tự ném sh!t lên tường nhà mình được, bẩn nhà, bực mình. Đã là sh!t, tự khắc có người khác dọn, không cần phải bốc về.